THAM GIA HỘI CHỢ CHIẾT GIANG 2020

Hội chợ Giao dịch Hàng Xuất khẩu Chiết Giang 2020:  Cơ hội Giao thương cho Doanh nghiệp Hội chợ Giao dịch Hàng Xuất khẩu Chiết Giang 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp sản xuất mang tính đại diện cho biểu tượng “ZHEJIANG MADE”, trưng bày...
Xem Thêm