VCCI – BƯỚC TIẾN MỚI CỦA GIA VÕ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

VCCI – BƯỚC TIẾN MỚI CỦA GIA VÕ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Gia nhập VCCI là một bước đi quan trọng của Công ty TNHH MTV SX KD TB XD Gia Võ, thể hiện định hướng, tầm nhìn và quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc xây dựng và phát triển công ty.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia, tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh VCCI tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) là Chi nhánh lớn nhất, hoạt động trên địa bàn TP.HCM và 6 tỉnh thành phía Nam: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh.

chia sẻ bài đăng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *