GIA VÕ CÚNG TÂN NIÊN 2024

GIA VÕ TỔ CHỨC CÚNG TÂN NIÊN NGÀY ĐẦU NĂM (19/02/2024). Tổng Giám đốc thắp hương cầu chúc cho công ty Gia Võ năm 2024 đánh đâu thắng đó. Anh em Gia Võ thành tâm nguyện cầu cho công việc luôn thuận lợi, thu nhập chỉ có tăng chứ không giảm. Nhận lộc đầu năm...
Xem Thêm